All posts by stefan

Šolanje

Peter Pavel Glavar je bil bistroumen fant. Zgled Basajevega sina Jerneja in naklonjenost župnika Roglja sta mu pripomogla, da je prišel leta 1735, z namenom, da postane duhovnik, na ljubljansko…

Otroštvo

Tedanji kaplan v Komendi, Andrej Rogelj, doma iz bližnjih Lahovč, je, da bi župnika barona Petra Jakoba de Testaferrato obvaroval sramote, poskrbel, da so novorojenčka Petra Pavla dali v rejo…