Category Archives: Življenje

Šolanje

Peter Pavel Glavar je bil bistroumen fant. Zgled Basajevega sina Jerneja in naklonjenost župnika Roglja sta mu pripomogla, da je prišel leta 1735, z namenom, da postane duhovnik, na ljubljansko…

Otroštvo

Tedanji kaplan v Komendi, Andrej Rogelj, doma iz bližnjih Lahovč, je, da bi župnika barona Petra Jakoba de Testaferrato obvaroval sramote, poskrbel, da so novorojenčka Petra Pavla dali v rejo…

Rojstvo

Natančen datum rojstva Petra Pavla Glavarja ni znan, za ta dan se šteje dan njegovega krsta, to je 2.5.1721. V krstni knjigi stolne župnije sv. Nikolaja v Ljubljani (matična št.…